Regelement voor toekenning van EFFA punten

Oorsprong en behandeling

Uitgangspunt van het reglement

Het reglement voor de toekenning van EFFA-punten heeft als basis om leden te stimuleren minstens één keer per jaar deel te nemen aan vakgerichte bijscholing om zo hun vakkennis actueel te houden en/of te vergroten.

Hoe werkt de Certified Euro Farrier-erkenning?

Alleen NVvH-leden komen in aanmerking voor een CEF-erkenning, die via de NVvH aan de EFFA wordt gemeld. Aan het begin van elk kalenderjaar moet de aanvrager over de afgelopen 5 jaar minimaal 10 EFFA-punten hebben behaald om de CEF-erkenning te kunnen verkrijgen/behouden. De NVvH bepaalt dit elk jaar op 1 januari opnieuw. Punten ouder dan 5 jaar vervallen automatisch. Bij onvoldoende punten wordt de CEF-erkenning ingetrokken en kan deze pas weer worden toegekend als er in het volgende kalenderjaar minimaal 10 EFFA-punten zijn behaald.

Waaraan en hoeveel punten kunnen worden toegekend?

 1. Het slagen voor een examen aan door de NVvH erkende opleidingen levert bij lidmaatschap van de vereniging 10 punten op in het kalenderjaar van slagen.
 2. Het behalen van het certificaat van de kadercursus georganiseerd door de NVvH levert 10 punten op in het kalenderjaar van afronding.
 3. Een vakinhoudelijke bijscholing in binnen- of buitenland komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 2 uur duurt (exclusief pauzes), met een maximum van 1 punt per dagdeel. De bijscholing moet ook voldoen aan de gestelde voorwaarden (zie verderop).
 4. Een vakinhoudelijke bijscholing met commerciële doelstelling komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 3 uur duurt (exclusief pauzes), met een maximum van 1 punt per dagdeel. De bijscholing moet ook voldoen aan de gestelde voorwaarden (zie verderop).
 5. Een intervisie van 3 uur komt in aanmerking voor één EFFA-punt als deze aan de gestelde voorwaarden voldoet (zie verderop).

Daarnaast zijn er punten toe te kennen voor:
– Een vakinhoudelijke lezing aan collega’s en/of dierenartsen (i.o.) geven over een relevant onderwerp: 1 EFFA-punt.
– Het begeleiden van een stagiair van een door de NVvH erkende opleiding: 1 EFFA-punt per kalenderjaar.
– Lesgeven op een door de NVvH erkende opleiding (inclusief kadercursus): 1 EFFA-punt per schooljaar.
– Lid zijn van de examencommissie van de NVvH: 1 EFFA-punt per schooljaar.
– Deelname aan een officiële smeedwedstrijd: 1 EFFA-punt per wedstrijd.

Waaraan moet een bijscholing voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een bijscholing kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 1. De EFFA-punten vooraf bij de NVvH worden aangevraagd.
 2. Tijdens de bijscholing onderwerpen worden besproken die voor het vak hoefsmid relevant zijn.
 3. De organisatie van de bijscholing een door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst overlegt.
 4. De deelnemers na deelname een certificaat/bewijs van deelname hebben ontvangen.
 5. De bijscholing voldoet aan de betreffende tijdsbepalingen (respectievelijk 2 of 3 uur, voor meer informatie zie toekenning punten).

Waaraan moet een intervisiebijeenkomst voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een intervisiebijeenkomst kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 1. De EFFA-punten vooraf bij de NVvH worden aangevraagd.
 2. Aan de intervisie minimaal 5 NVvH-leden deelnemen.
 3. De intervisie minimaal 3 uur heeft geduurd.
 4. Bij de NVvH een verslag is ingeleverd met daarin vermeld de datum, tijd en besproken onderwerpen.

 

 

Hoe kunnen bijscholingspunten worden aangevraagd?

Automatisch toegekende bijscholingspunten:
– Punten voor het slagen voor het behalen van het examen aan een door de NVvH erkende opleiding.
– Punten voor het behalen van het certificaat van de kadercursus.
– Punten voor het lesgeven aan een door de NVvH erkende opleiding (inclusief kadercursus).
– Punten voor het lidmaatschap van de examencommissie.

Aanvragen punten voor een bijscholing:
– Voor bijscholingen in Nederland: de organisatie levert vooraf bij het bestuur de volgende gegevens aan: het programma van de bijsch