Regelement toekenning EFFA-punten

Uitgangspunt regelement
Het uitgangspunt achter het regelement van het toekennen van de EFFA-punten is leden te stimuleren minimaal één keer per jaar deel te laten nemen aan een vakgerichte bijscholing om zo de vakkennis actueel te houden en/of te vergroten.

Hoe werk de Certified Euro Farrier – erkenning?
Alleen smeden die lid zijn van de NVvH komen in aanmerking voor een CEF-erkenning. Deze erkenning wordt via de NVvH gemeld aan de EFFA.
Aan het begin van het kalenderjaar moeten er over de afgelopen 5 jaren minimaal 10 EFFA-punten zijn behaald om de CEF-erkenning te kunnen krijgen/behouden. Dit wordt elk jaar op 1 januari opnieuw door de NVvH bepaald. Alle punten die in dat kalenderjaar ouder zijn dan 5 jaar komen te vervallen.
Dit houdt in dat bij het hebben van onvoldoende punten de CEF-erkenning wordt ingetrokken. Deze erkenning kan pas weer worden toegekend in het volgende kalenderjaar als op dat moment in de afgelopen 5 jaar minimaal 10 EFFA-punten zijn behaald.

Wat is het voordeel van de CEF-erkenning?
CEF-erkende smeden krijgen elk jaar een CEF-sticker toegestuurd en zij krijgen een aparte vermelding op de site van de NVvH en de EFFA.
Met behulp van de CEF-erkenning kan een smid zich onderscheiden van andere smeden doordat hij hiermee kan aantonen dat hij zijn kennisniveau met betrekking tot het vak hoefsmid op pijl houdt en/of vergroot.

Waaraan en hoeveel punten kunnen worden toegekend?

 • Het slagen voor het examen aan een van de door de NVvH erkende opleidingen levert bij lidmaatschap van de vereniging 10 punten op in het kalenderjaar van het slagen.
 • Het behalen van het certificaat van de kadercursus georganiseerd door de NVvH levert 10 punten op in het kalenderjaar van afronden van de cursus.
 • Een vakinhoudelijk en wetenschappelijk onderbouwde bijscholing in binnen- of buitenland, komt in aanmerking voor een 1 EFFA-punt als deze minimaal 2 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel. Daarbij moet de bijscholing ook voldoen aan de voor de bijscholing gestelde voorwaarden (zie verderop).
 • Een vakinhoudelijke bijscholing met commerciële doelstelling komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 3 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel. Daarbij moet de bijscholing ook voldoen aan de voor de bijscholing gestelde voorwaarden (zie verderop).
 • Een intervisie van 3 uur komt in aanmerking voor één EFFA-punt als deze aan de gestelde voorwaarden voldoet (zie verderop).
 • Een smid die een vakinhoudelijke lezing aan collega’s en/of dierenartsen (i.o.) geeft over een voor het vak hoefsmid relevant onderwerp komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt.
 • Een smid die een stagiair begeleid van een van de door de NVvH erkende opleidingen komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per kalenderjaar.
 • Een smid die les geeft op een van de door de NVvH erkende opleidingen (inclusief kadercursus) komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per schooljaar.
 • Een lid van de examencommissie van de NVvH komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per schooljaar.
 • Een smid die deelneemt aan een officiële smeedwedstrijd komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per wedstrijd.


Waaraan moet een bijscholing voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een bijscholing kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 • De EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
 • Tijdens de bijscholing onderwerpen worden besproken die voor het vak hoefsmid relevant zijn;
 • De organisatie van de bijscholing een door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst overlegt;
 • De deelnemers na deelname een certificaat/ bewijs van deelname hebben ontvangen;
 • De bijscholing voldoet aan de betreffende tijdsbepalingen (respectievelijk 2 of 3 uur, voor meer informatie zie toekenning punten).

Waaraan moet een intervisiebijeenkomst voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?
Een intervisiebijeenkomst kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 • De EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
 • Aan de intervisie minimaal 5 NVvH-leden deel hebben gen