Effa regelement organisatoren

Oorsprong en behandeling

Voorwaarden voor een bijscholing om in aanmerking te komen voor EFFA-punten:

Een bijscholing kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

1. De EFFA-punten vooraf bij de NVvH worden aangevraagd.

2. Tijdens de bijscholing worden onderwerpen besproken die relevant zijn voor het vak hoefsmid.

3. De organisatie van de bijscholing overlegt een door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst.

4. Deelnemers ontvangen na deelname een certificaat/bewijs van deelname.

5. De bijscholing voldoet aan de betreffende tijdsbepalingen (respectievelijk 2 of 3 uur, voor meer informatie zie toekenning punten).

Aanvragen van punten voor een bijscholing:

De organisatie van de bijscholing levert vooraf bij het bestuur de volgende gegevens aan:

1. Het programma van de bijscholing (inclusief tijdsplanning).

2. De namen en functie van de sprekers.

3. Het onderwerp van de lezing(en).

Nadat het bestuur de door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst heeft ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden, worden de punten automatisch aan de deelnemers toegekend.

Voorwaarden voor een intervisiebijeenkomst om in aanmerking te komen voor EFFA-punten:

Een intervisiebijeenkomst kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

1. De EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd. 2. Aan de intervisie nemen minimaal 5 NVvH-leden deel. 3. De intervisie duurt minimaal 3 uur. 4. Bij de NVvH is een verslag ingeleverd met daarin vermeld de datum, tijd, en besproken onderwerpen.

Aanvragen van punten voor een intervisiebijeenkomst:

De organisatie van de intervisie levert vooraf bij het bestuur de volgende gegevens aan:

1. De datum en tijd van de intervisiebijeenkomst.

2. Het verwachte aantal deelnemers.

3. De te bespreken onderwerpen.

Nadat het verslag van de bijeenkomst door het bestuur is ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden, worden de punten aan de deelnemers toegekend.

Toekenning aantal EFFA-punten:

Het bestuur van de NVvH bepaalt aan de hand van de door de organisatie aangeleverde informatie en de onderstaande richtlijn hoeveel EFFA-punten er mogen worden toegekend.

Richtlijn toekenning aantal EFFA-punten:

1. Een vakinhoudelijke en wetenschappelijk onderbouwde bijscholing in binnen- of buitenland komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 2 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel.

2. Een vakinhoudelijke bijscholing met commerciële doelstelling komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 3 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel.

3. Een intervisie van 3 uur komt in aanmerking voor één EFFA-punt