Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. versie 2018.

De navolgende voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, alsmede haar leden.


Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden gelden voor de termen die met een hoofdletter worden geschreven de volgende definities.

2. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde definities gelden zowel voor de enkelvouds- als de meervoudsvormen van de gebruikte definities. De Hoefsmid: De Hoefsmid:……………………………………………………….., lid van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, die in de uitoefening van haar ambacht of bedrijf verklaard de onderhavige algemene voorwaarden te hanteren, zaak doende te ……………………………………………………geregistreerd onder nummer ………………………..bij de Kamer van Koophandel ……………….; de