Willy Roelans erelid van de NVvH

10 juni 2016

De heer Willy Roelans is benoemd tot erelid van de vereniging voor zijn bestuurlijke functies en omdat hij aan de bakermat heeft gestaan voor onze huidige opleiding. De opleiding heeft jaren geleden grote veranderingen door gemaakt en de heer Roelans vereniging heeft namens de vereniging daar een grote bijdrage in geleverd.

Wij zijn Willy Roelans zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de vernieuwing van ons vak en de educatieve bijdrage aan onze leden in het bijzonder

Terug naar overzicht