Welke belangen?

De NVvH behartigt de volgende belangen:

  • Adviseren en begeleiden van de opleiding;
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van lesstof;
  • Mede examinering en diplomering van hoefsmeden;
  • Frequent organiseren van thema dagen en bijscholing, ook in de regio;
  • Zorgt voor voorlichting, van de paardenbezitter tot aan het ministerie;
  • Adviseert bij verzekeringen en juridische kwesties;
  • Zij organiseert diverse evenementen, of verleent medewerking hieraan;
  • Verstrekken van informatie aan een ieder die daar om vraagt;
  • Zij neemt zitting in de E.F.F.A. (European Federation of Farriers Associations).

Via publicaties op de site, via de Nieuwsbrief en in vakblad De Hoef worden hoefsmeden en paardenbezitters op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en krijgen zij de gelegenheid de meest uiteenlopende vragen te stellen. De vereniging beheert een verenigingsbureau waar u te allen tijde met uw vragen terecht kunt via bureau@nederlandseverenigingvanhoefsmeden.nl.

Omdat de vereniging zich er van bewust is dat binnen haar gelederen niet alleen de belangen van de hoefsmid behartigd dienen te worden, maar zeker ook die van andere betrokkenen, is onze vereniging een samenwerkingsverband aangegaan met de medische faculteit in Utrecht en de hoefsmeden opleidingen in Deurne, Zwolle en Barneveld. Het voordeel van zo’n samenwerking is dat veel kennis en ervaring gebundeld wordt waar de betrokkenen gebruik van kunnen maken. Het is een goed functionerend samenspel waar alle deelnemers hun voordeel mee doen. Kortom ten bate voor het gemeenschappelijk belang van alle mensen in hoefsmeden branche. In een steeds kleiner wordend Europa is het van belang dat wij met de landen om ons heen op een niveau komen qua opleiding en beslagnormen. Daarom is de European Federation of Farriers Associations in het leven geroepen.

Terug naar veelgestelde vragen