Hoefijzer Collectie NVvH

Als je de Hoefsmid opleiding gaat doen, dan dien je aan het einde van je opleiding een collectie hoefijzers in te leveren die door onze examencommissie beoordeeld wordt.

Dit doen wij om de smeedvaardigheid van de jonge hoefsmeden op een niveau te krijgen waar zij in het dagelijks werk mee te maken krijgen en profijt van hebben. Wij adviseren om zo vroeg mogelijk in de opleiding al aan de collectie te beginnen om zo voldoende smeedvaardigheid te ontwikkelen. Heb je een goed ijzer gemaakt?, bewaar die dan voor je collectie tot je weer een betere gemaakt hebt.

Waar dient de Collectie aan te voldoen?

In principe wordt de gehele collectie uit fabrieksijzers vervaardigd tenzij anders vermeld. Vind jij of je stagebieder dat je de gehele Collectie ook uit de staaf moet kunnen smeden? Dan houden wij je zeker niet tegen, maar besef wel dat je jezelf de nodige druk oplegt. De collectie is namelijk een school opdracht en dient een exacte kopie te zijn van de op school aanwezige collectie. Dit doen wij niet om iemand te pesten of omdat wij bepaalde modellen op een een bepaalde manier willen zien. Nee in de praktijk zul je ook het model moeten maken wat op dat moment ziet. Zie dus het exact kopiëren van onze collectie als een training van het oog.  De collectie wordt namelijk ook op exacte maatvoering, strakheid, plaatsing nagelgaten, diepte rits etc beoordeeld.

De collectie mag op geen enkele wijze mechanisch bewerkt zijn. Alle handelingen dienen met handgereedschappen uitgevoerd te worden. Ook de bij eventueel gebruikte inlasstukken dienen de lassen warm geraspt of met de vijl na bewerkt te worden.
Alle ingeleverde ijzer voor de collectie dienen in eerste instantie door de leraren op school beoordeeld te worden of zij voldoende zijn voor toevoeging aan de collectie. Indien leraren twijfelen aan het feit  of je een ijzer zelf gemaakt hebt of niet ligt de bewijslast bij de leerling. Door het op school nog even een keer opnieuw te laten maken kan de leraar snel genoeg beoordelen of een leerling een ijzer zelf gemaakt heeft of niet.

Hoe wordt de Collectie beoordeeld?

Basiseisen

 • Alle ijzers uit de collectie moeten minimaal aan de volgende basiseisen voldoen om beoordeeld te mogen worden door een examinator van de NVvH.

Algemeen

 • De ijzers in de collectie zijn uniform en volledig afgewerkt;
 • De ijzers zijn vrij van butsen, deuken en andere onregelmatigheden;
 • De ijzers zijn is vlak;
 • Er is gebruik gemaakt van een vijl, niet van de schuurband;
 • De collectie is niet gepolijst, geplamuurd of geschilderd;
 • De collectie is vrij van roest;
 • De collectie is volledig;

 De eisen aan het model

 • Het model van het ijzer voldoet aan de opdracht (een voorijzer heeft het basismodel van een voorijzer, een balkijzer heeft een balk, een achterijzer heeft het basismodel van achterijzer etc.);
 • Het ijzer is langer dan het ijzer breed is, met uitzondering van de voorklapper, deze is breder dan het lang is;
 • Het ijzer heeft een duidelijke buitentak;

 De eisen voor de lippen

 • De lip is bruikbaar, dit betekent niet scherp en niet omduwbaar met de vingers;
 • De basis van de lip is breder en dikker dan de punt van de lip;
 • De hoogte van de lip is 1,5 tot 2 keer het ijzer dikte;
 • Bij een ijzer met toonlip zit de lip recht in het midden van het ijzer en bij een ijzer met zijlippen zijn beide lippen even groot en zitten op dezelfde tegenovergestelde plaats;
 • De lip staat met de wand mee;
 • Er zit geen bult achter de lip;

 De eisen voor de opzet

 • De opzet is tussen een halve en een hele ijzerdikte groot;
 • De opzet zit recht in het midden van het ijzer;
 • De opzet verloopt geleidelijk en vertoont geen “knik”;
 • Ondanks de opzet blijft er zoolvrijheid aan de hoefzijde;
 • Eggbar en voorklapijzer, opzet dient bij 2e nagelgat te beginnen, dient even hoogt ze zijn als ijzer dikte.

 De eisen aan de nagelgaten

 • Alle nagelgaten zijn bruikbaar en passend voor de hoefnagel die bij het ijzertype past;
 • De beide eerste nagelgaten zitten op dezelfde hoogte;
 • Het ijzer heeft 8 nagelgaten en vallen in de rits;
 • Vierde nagelgat aan de buitentak is 4mm lager dan die van de binnentak (in ieder geval niet voorbij het breedste punt);

 De eisen aan de rits

 • De rits loopt gelijkmatig met de takken van het ijzer

De ijzers voor de collectie
De ijzers voor de collectie worden uitgevoerd na beschikbare tekeningen, foto’s en de ijzers die op het collectie bord hangen.

1. Voorijzer (fabrieksijzer) met toonlip
2. Achterijzer (fabrieksijzer) met toonlip
3. Voorijzer uit staaf met toonlip (25×10)
4. Achterijzer uit staaf met toonlip (25×10)
5. Achterklapijzer (fabrieksijzer)
6. Voorijzer met zijlippen en “rol over toon” (fabrieksijzer)
7. Eggbarrijzer (fabrieksijzer)
8. Voorklapijzer (fabrieksijzer)
9. Belgisch balkijzer (fabrieksijzer) – aan 1 kant lassen
10. Achterklapijzer met verbrede buitentak en versmalde binnentak (fabrieksijzer)