Kadercursus NVvH

Op initiatief van Henny Bloom is samen met het NVvH bestuur in 2006 gestart met de kadercursus. De bedoeling van deze cursus is dat onze leden hun kennis na enige jaren praktijkervaring nog eens opfrissen en daarna verdiepen. Als hoefsmid ben je doorgaans zelfstandig en ligt bedrijfsblindheid op de loer.

Het is een moderne en interactieve cursus. De lesstof wordt jaarlijks up to date gehouden en naar aanleiding van de evaluatie formulieren van deelnemers worden onderwerpen in het lesprogramma aangepast. De cursus wordt in het najaar/winter gehouden en bestaat uit 10 lesdagen per jaar.

Het eerste jaar komen onderwerpen aan bod zoals:

 • standen en voetassen
 • anatomie
 • monsteren en beoordelen
 • verzekering en wetgeving
 • smeden
 • aanpassen fabriekijzer voor verbrede tak e.d.
 • exterieur en beweging
 • hoefbevangenheid
 • hoefbalans en ondergeschoven verzenen

Het tweede lesjaar wordt dieper op de stof ingegaan en komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • anatomie (gevorderd)
 • beïnvloeden van beweging
 • hoefbevangenheid
 • hoornscheuren
 • hoefkanker / straalkanker
 • peesproblemen
 • sportdisciplines
 • losse wanden
 • omgaan met ongelijke voeten

Het smeden uit staaf komt wel aan de orde maar hier ligt zeker niet de nadruk op. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname als 80% of meer van de cursus gevolgd is. Per lesjaar worden 10 punten voor het EFFA certificaat toegekend.

Docenten die in de afgelopen jaren hun medewerking hebben verleend aan de kadercursus zijn
Hans van Maurik, Paskal Ebel, Henny Bloom, Michel Schoolmeesters (dierenarts), Tijn Spoormakers(dierenarts), Frans van Toor (dierenarts), Gerben van der Wal, Gertjan Korsman, Richard Wijnen en Olivier Smink.

De cursus kan alleen doorgang vinden bij minimaal 10 aanmeldingen en kost €1000.- per lesjaar. Aanmelden kan via de website en het contact formulier.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Gertjan Korsman. hoefsmidkorsman@gmail.com