Informatie voor de paardenbezitter

De  Nederlandse vereniging van hoefsmeden.

De NVvH is de enige erkende vakvereniging voor hoefsmeden in ons land. Hoofdtaken van de vereniging zijn :

 • Handhaven en verbeteren van het niveau van de opleidingen
 • vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de hoefsmid bij overheden
 • organiseren van wedstrijden en bijscholingen voor hoefsmeden
 • promoten van de gediplomeerde hoefsmid bij de paardeneigenaars

Een NVvH hoefsmid heeft een erkend Nederlands diploma.

Het is niet vanzelfsprekend in Nederland dat iemand die zich hoefsmid noemt de juiste opleiding hiervoor gevolgd heeft. Hoefsmid is helaas een vrij beroep, iedereen mag zich in nederland hoefsmid noemen. Zo kan het zijn dat een praktiserend hoefsmid slechts een korte curcus heeft gevolgd wat grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van uw paard. De naam zegt dus weinig over de vakbekwaamheid van deze hoefsmid. Een hoefsmid van de NVvH heeft een erkend Nederlands diploma behaald na het volgen van een gedegen opleiding van 3 jaar met daarin 20 uur in de week stage.

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden heeft zich altijd al bezig gehouden met de opleiding, momenteel in Zwolle en Barneveld. Om de naam en reputatie van de beroepsgroep en daardoor die van de vereniging hoog te houden, moeten nieuwkomers op de markt een goede startkwalificatie hebben, goed opgeleid zijn. Dat is de belangrijkste kwaliteitsgarantie, die een beroepsvereniging aan klanten geven kan. De vereniging laat scholen de opleiding verzorgen, maar houdt wel nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Een NVvH hoefsmid kan zich regelmatig bij laten scholen.

De NVvH organiseert regelmatig bijscholingsdagen en lezingen. Deze bijscholingen zijn bedoeld om de leden nog verder te specialiseren in hun vakgebied en op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Een NVvH Hoefsmid weet wat paarden beweegt.

Uiteindelijk is dit waar het om gaat. Een paard of pony moet zo optimaal en vrij mogelijk kunnen bewegen. Alles wat een NVvH hoefsmid doet staat in het teken hiervan. Een NVvH erkende hoefsmid herkent u aan het pasje met daarop zijn of haar gegevens.

De Nederlandse vereniging van Hoefsmeden en de EFFA

De EFFA, European Federation of Farriers Associations

De EFFA is de Europese federatie van hoefsmedenverenigingen, zij ziet het als haar opdracht het welzijn van het paard te bevorderen door een zo hoog mogelijke standaard in het bekappen en beslaan in Europa na te streven. De EFFA is opgericht in december 1997 tijdens een vergadering van afgevaardigden van Europese hoefsmedenverenigingen. De afgevaardigden treffen elkaar ieder jaar in een ander land voor de algemene jaarvergadering, daarnaast worden alle even jaren de EFFA Eurofarrier Europese hoefbeslagkampioenschappen georganiseerd en alle oneven jaren een EFFA educatief evenement , waar de Europese hoefsmidscholen elkaar ontmoeten om hun onderwijs op een hoger plan te krijgen.

Doelstellingen en activiteiten van de EFFA zijn:

 • Het vormen van een forum om kennis en vaardigheden onder hoefsmeden in Europa te verspreiden.
 • Het organiseren van educatieve evenementen en hoefbeslagwedstrijden om de standaard in hoefbeslag in Europa te verhogen.
 • Het ontwikkelen van een uniforme basis standaard voor hoefbeslag in Europa.
 • Het bevorderen van het aannemen van de EFFA standaard als minimum en het laten accrediteren van het nationaal diploma voor het EFFA certificaat.
 • Het voorkomen en vermijden van lijden van en wreedheden ten opzichte van paarden als gevolge van het bekappen en beslaan door ondeskundige personen.
 • Het bevorderen, dat alle hoefsmeden een programma van permanente beroepsontwikkeling volgen.
 • Het bevorderen van een nauwe samenwerking van dierenartsen en hoefsmeden bij de geneeskundige behandeling van hoeven.
 • Behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een algemene standaard en regulerende wetgeving met betrekking tot hoefbeslag in landen, waarvan de vereniging lid is.
 • Het bevorderen van veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • Het bevorderen van de kennis van hoefverzorgers en hoefbeslag bij de paarden-gebruikers.
 • Het vertegenwoordigen van landen, waarvan de vereniging lid is, in zaken betreffende hoefbeslag in Europa

Vanaf 2004 is de EFFA bezig op verzoek van de nationale verenigingen de opleidingen en examens voor Europese hoefsmidsdiploma’s te accrediteren naar deze standaard. Tot op heden zijn de diploma’s van Engeland, Zwitserland, Nederland, Denemarken, Finland en Oostenrijk geaccrediteerd. Hoefsmeden in het bezit van een van deze diploma’s kunnen door hun vereniging bij de EFFA worden voorgesteld als Certified Euro-Farrier.

De Certified Euro-Farrier is bijgeschoold!

Om hun jaarlijkse Certified Farrier sticker te ontvangen moeten gediplomeerde leden van de vereniging voldoen aan strenge bijscholingscriteria, ze moeten binnen een bepaalde periode genoeg evenementen/clinics bezoeken om hun recht op de titel te behouden.