Reglement toekenning EFFA-punten voor organisatoren

Reglement toekenning EFFA-punten voor organisatoren

 

Waaraan moet een bijscholing voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een bijscholing kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

  • de EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
  • tijdens de bijscholing onderwerpen worden besproken die voor het vak hoefsmid relevant zijn;
  • de organisatie van de bijscholing een door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst overlegt;
  • de deelnemers na deelname een certificaat/ bewijs van deelname hebben ontvangen;          
  • de bijscholing voldoet aan de betreffende tijdsbepalingen (respectievelijk 2 of 3 uur, voor meer informatie zie toekenning punten).

 

 

Aanvragen punten voor een bijscholing:

De organisatie van de bijscholing levert vooraf bij het bestuur de volgende gegevens aan:

 • het programma van de bijscholing (inclusief tijdsplanning);
 • de namen en functie van de sprekers;
 • het onderwerp van de lezing(en).

Nadat de door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst door het bestuur is ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden worden de punten automatisch aan de deelnemers toegekend.

 

Waaraan moet een intervisiebijeenkomst voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een intervisiebijeenkomst kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 • de EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
 • aan de intervisie minimaal 5 NVvH-leden deel hebben genomen;
 • de intervisie minimaal 3 uur heeft geduurd;bij de NVvH een verslag is ingeleverd met daarin vermeld datum, tijd en besproken onderwerpen.

Aanvragen punten voor een intervisiebijeenkomst:

De organisatie van de intervisie levert vooraf bij bestuur de volgende gegevens aan:

 • de datum en tijd van de intervisiebijeenkomst,
 • het verwachtte aantal deelnemer;
 • de te bespreken onderwerpen.
 • nadat het verslag van de bijeenkomst door het bestuur is ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden worden de punten aan de deelnemers toegekend.

 

Toekenning aantal EFFA punten

Het bestuur van de NVvH bepaald aan de hand van de door de organisatie aangeleverde informatie en onderstaande richtlijn hoeveel EFFA punten er toegekend mogen worden.

 

Richtlijn toekenning aantal EFFA punten

 • Een vakinhoudelijk en wetenschappelijk onderbouwde bijscholing in binnen- of buitenland, komt in aanmerking voor een 1 EFFA-punt als deze minimaal 2 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel.
 • Een vakinhoudelijke bijscholing met commerciële doelstelling komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 3 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel.
 • Een intervisie van 3 uur komt in aanmerking voor één EFFA-punt.