Belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016

28 september 2016

27 september 2016

 

Belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016

 

ERMELO (SRP) – Per 1 januari 2016 zijn er een aantal zaken veranderd met betrekking tot de paardenpaspoorten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam onlangs met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht maar waren niet eerder compleet beschikbaar voor de Sectorraad Paarden.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.

De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoort uitgevende instantie.

Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen.

Identificatiegegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.

Dit geldt met name voor:

 • De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
 • Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
 • Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoort uitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.   Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoort uitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank.
 • Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.
 • Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De paspoort uitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.
 • Centrale databank

  Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoort uitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank.

  Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De paspoort uitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

   

  Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Terug naar overzicht