belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016

14 oktober 2016

 

13 oktober 2016

 

Belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016 *UPDATE*

 

ERMELO (SRP) – Op 27 september bracht de SRP al een bericht naar buiten over de belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016. Dit leidde tot diverse vragen en onduidelijkheden in de sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom een korte aanvulling op het bericht van 27 september jl.

 

Buitenlandse paspoort uitgevende instanties die paspoorten uitgeven voor paarden in Nederland en die momenteel identificatie gegevens rechtstreeks aanleveren aan de centrale databank (onder andere Belgische stamboeken en AES), kunnen deze werkwijze voorlopig ongewijzigd voortzetten. In overleg tussen RVO en die partijen wordt een passende, structurele oplossing gezocht.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

 

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug naar overzicht