Beste Allround Hoefsmid van Nederland

10:47 - 10:47 21 april 2019

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden organiseert in 2019 voor het eerst een nieuwe hoefsmedenwedstrijd.

De NVvH wil haar leden verenigen tijdens een uniek evenement waarbij de deelnemers strijden om de titel Beste Allround Hoefsmid van Nederland. Dit door ze te laten doen wat ze het liefst doen: Paarden beslaan.
De opzet van de wedstrijd is als volgt: Doelstelling: het beslaan van een paard met eigen middelen om zo de Beste Allround hoefsmid (M/V) van Nederland te worden.

Eisen van deelname: Deelnemers dienen in bezit te zijn van een diploma en lid te zijn van de NVvH.
Aantal deelnemers: maximaal 40 hoefsmeden, verdeeld over 4 groepen van 10 deelnemers.
Jurering geschied als volgt:
• Twee leden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden beoordelen het beslag. Hier worden het bekappen, de ijzer keuze, pasvorm van de ijzers, het nagelen, de stand en eventuele standscorrectie en totaalbeeld bekeken.
• Eén jurylid gaat over de ergonomie en veiligheid van de bus. Dit wordt uitgevoerd door een Arbo-medewerker of brandweercommandant.Eén jurylid kijkt naar ergo

nomie bij de hoefsmid tijdens het werk: werkhouding, gebruik hulpmiddelen etc.

• Eén jurylid gaat over de communicatie van de hoefsmid met de klant. Dit kan een vrijwilliger zijn die het paard vasthoudt en een vragenlijst invult.
Tijdsduur: 90 minuten voor het beslaan van het paard.
Aanwijzing paard: geschied door middel van loting (er kan onderling niet geruild worden).
Puntentelling: alle 4 de onderdelen worden bij elkaar opgeteld waarvan het beslag 2x telt.
Geschillen worden opgelost door de jury met als arbiter de voorzitter van de vereniging.

Startlijsten komen online zodra de Inschrijving gesloten wordt, De inschrijving Sluit 1 September of zodra de wedstrijd volzit

 

Hoofdprijs 1000,- Euro

Inschrijfgeld 100,- Euro

Inschrijvingen zijn pas compleet als de betaling onder vermelding van Hoefsmeden Wedstrijd 28-9-19 voldaan is op

bankrekening nr: NL49 RABO 0334650240

Meld je aan voor dit evenement