Hoefsmedenopleiding, Bijscholing en Kadercursus

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden heeft zich altijd al bezig gehouden met de opleiding. De vereniging is namelijk een voortzetting van de in 1916 opgerichte Vereniging van Onderwijzers in Praktisch Hoefbeslag en in de statuten staat als eerste doelstelling het bevorderen van de kennis en kunde in praktisch hoefbeslag. De vereniging is er als het ware voor opgericht.

Tot voor 1978 werd de opleiding tot hoefsmid verzorgd door een aantal onderwijzers in praktisch hoefbeslag verspreid door het land, terwijl de toenmalige secretaris van de vereniging, de heer Smit, centraal de toelating en het eindexamen in Utrecht regelde.

Na de pensionering van de heer Smit heeft de vereniging deze organisatie gedelegeerd aan NHB Deurne. Het aantal opleidingsplaatsen nam steeds verder af door pensionering van de onderwijzers of andere redenen en begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd de opleiding alleen nog in Deurne aangeboden. Dit was erg lastig voor studenten uit het Noorden van het land en in 1996 begon AOC de Groene Welle met een hoefsmedenopleiding, in overleg met de vereniging en later ook met NHB Deurne. Weer later begon ook de ENPHO in Baarlo een opleiding. Deze laatste is later opgegaan in het groenhorst college in Barneveld.

Waarom is de opleiding voor een vereniging als de onze zo belangrijk? Wel, om de naam en reputatie van de beroepsgroep en daardoor die van de vereniging hoog te houden, moeten nieuwkomers op de markt een goede startkwalificatie hebben, goed opgeleid zijn. Dat is de belangrijkste kwaliteitsgarantie, die een beroepsvereniging aan de klanten geven kan.

Opleiden is echter een vak en de vereniging stelt er prijs op, dat er aan het eind van de opleiding een officieel erkend diploma wordt behaald. De overheid erkent alleen de diploma’s, uitgegeven door scholen, die door haar erkend zijn en gecontroleerd kunnen worden. Daarom laat de vereniging de scholen de opleiding verzorgen, maar houdt wel nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Dat doet ze door:

  • Lidmaatschap van het samenwerkingsverband van de scholen, de vereniging en de faculteit diergeneeskunde, waarin enkele malen per jaar de gang van zake op de opleiding, de examens en de lesstof worden besproken.
  • Het zenden van gecommitteerden naar de eindexamens om het uitstroompeil van de opleiding mee te kunnen bepalen.
  • Via lidmaatschap van de Europese Federatie van Hoefsmedenverenigingen buitenlandse opleidingen te waarderen en zo de toelating van leden met buitenlandse opleidingen te reguleren.
  • Het dagelijkse contact met de scholen wordt binnen de vereniging verzorgd door de onderwijscommissie.
  • Ook na het behalen van het basisdiploma moeten mensen de kans krijgen hun kennis te verbreden en te verdiepen door steeds te blijven leren.

De NVvH organiseert voor al haar leden een praktische vervolg opleiding.

Voor diegenen die zich graag nog verder bekwamen en dieper op de materie ingaan organiseert de NVvH jaarlijks bij voldoende deelname de Kadercursus. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Bijscholingsdag

Jaarlijks worden er bijscholingsdagen gehouden die gratis toegankelijk zijn voor leden en tegen een kleine vergoeding voor leerlingen van de door ons erkende opleidingen.

Regio bijeenkomsten.

Op verschillende plaatsen in het land worden ieder jaar bijeenkomsten gehouden waar lezingen demonstraties en soms workshops worden gehouden. Bij deze bijeenkomsten zijn alle praktiserende hoefsmeden welkom. Op deze manier wil de NVvH de collegiale contacten en het kennisniveau van hoefsmeden vergroten.

De afgelopen jaren is er met regiobijeenkomsten en bijscholingdagen o.a. aandacht besteed aan; hoornscheuren, hoefkatrol problemen, moderne beslagtechnieken, spat en knie problemen en pees blessures.

Voor aanmeldingen of verdere informatie kunt u zich wenden tot berni@hoefsmedenvereniging.nl